БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания Профил на купувача

КОНКУРСИ

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ИНСТИТУТА ПО РОБОТИКА ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ


Във връзка с изпълнение на Договор № BG16RFOP002-1.005-0146-C01 "Разработване на продуктова иновация от фирма "Ваптех" ЕООД", реализиран от фирма "Ваптех" ЕООД в партньорство с Институт по роботика към БАН, Институтът по роботика набира за участие в проекта 4 бр. експерти за позиция Изследовател "Мехатроника и роботика" за период от 22 месеца при 4-часов работен ден.

ОБЯВА