БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Издания Профил на купувача

Секция "Сензори и измервателни технологии в роботиката и мехатрониката" - СИТРМ

Ръководител:
Проф. д-р Сия ЛОЗАНОВА

Тел.: 870 3361
lozanovasi@abv.bg

Секция "Интерактивна роботика и системи за управление" - ИРСУ

Ръководител:
Проф. д-р Анна ЛЕКОВА

Тел.: 873 26 14
alekova.iser@gmail.com

Секция "Мехатронни био/технологични системи" - МБТС

Ръководител:
Проф. дтн Велислава ЛЮБЕНОВА

Тел.: (+359) 0885 504 228
v_lubenova@hotmail.com; v_lyubenova@ir.bas.bg

Секция "Роботизирани и мехатронни интелигентни системи" - РиМИС

Ръководител:
Доц. д-р Пламен РАЙКОВ

Тел.: 0898 336 042
plamen.raykov@abv.bg

Секция "Медицинска роботика" - МР

Ръководител:
Доц. д-р Митко ГОСПОДИНОВ

Тел.: 062-635 953
mitgo@abv.bg

Секция "Управление на роботи и мехатронни системи" - УРМС

Ръководител:
Доц. д-р Венцеслав ШОПОВ

vkshopov@yahoo.com
ИР-БАН
бул. Руски 139
4000 Пловдив