БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ       

ИНСТИТУТ ПО РОБОТИКА

"Свети Апостол и Евангелист Матей"

Почетен член на "Съвета на Европейската научна и културна общност"

Начало За ИР Проекти Секции Конкурси РОБО - Академия Профил на купувача

Секция "Мехатронни био/технологични системи" - МБТС

Дейността на Секция "Мехатронни био/технологични системи" е насочена към:


Биотехнологични системи


Проф. дн Велислава Норева Любенова


Тел.: (+359) 0885504228
Email: v_lubenova@hotmail.com; v_lyubenova@ir.bas.bg

Доц. д-р Пламена Венцеславова Златева


Тел.: (+359) 2 979 2052
Email: plamzlateva@abv.bg

Асистент Анастасия Йорданова Златкова


Тел.: (+359) 0884 779 741
Email: dr666chase@gmail.com
Anastasiya Zlatkova

 

Асистент Христина Иванова Томова


Тел.: (+359) 0888 804 319
Email: hristina.tomova88@abv.bg
Hristina Tomova

 

Проф. д-р Мая Найденова Игнатова


Тел.: (+359)887.332.990
Email: maya.ign@gmail.com

 

Докторант инж. Светослав Димитров Илиев


Тел.: 0887 053 274
Email: sd_ iliev@abv.bg
Svetoslav Iliev

Докторант Стефан Иванов Христозов


Тел.: (+359) 884 626466
Email: stefan.hristozov@gmail.com

 

Мехатронни системи


Професор д-р инж. Васил Димитров Тренев – ръководител секция МБТС


Тел.: (+359) 879 654 799
Email: vtrenev@gmail.com

 

Главен Асистент д-р инж. Емил Симеонов Петров


Тел.: (+359) 887 540 642
Email: epetroff@abv.bg

 

Гл. ас. д-р Кирил Иванов Белов


Тел.: (+359) (+359) 887917871
Email: kirilbelov@yahoo.com